ارتباط با ما

برای ارتباط با دانشگاه می‌توانید فرم زیر را تکمیل کرده و پس از انتخاب واحد پذیرنده اطلاعات را ارسال نمایید .
همچنین می‌توانید با استفاده از آدرس پست الکترونیکی هر واحد با آنها در ارتباط باشید

تلفن تماس:
021-82883108
نشانی:
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، صندوق پستی: 111-14115
کد پستی: 14115.116

ارتباط مستقیم با واحدها