پیشنهاد کمک ۵ میلیارد تومانی به خانواده شهدای آتش‌نشانی

تصویر مطلب پیشنهاد کمک ۵ میلیارد تومانی به خانواده شهدای آتش‌نشانی
  • یکشنبه 24 بهمن 1395
  • 242

از چالشهای اساسی غالب سازمانهای معاصر در عصر اطلاعات و ارتباطات با افزایش شتابان دانش جهانی چالش سرمایه انسانی توانمند و پویا است.

شواهد نشان از نارضایتی کارکنان به دلیل عدم حمایت سازمان از شکوفایی استعدادهای آنها دارد که منجربه شکل گیری پدیده سکوت سازمانی می شود.محدود کردن آوای کارکنان , سبب کاهش اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرآیندهای تغییر می گردد و این موضوعی است که بسیاری از سازمان ها از آن گله دارند. امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه ی عقیده ها و نظرات خود در مورد سازمان هستیم و در سازمان ها جوی به وجودآمده است که اغلب موجب می شود, کارکنان احساس کنند عقیده ی آن ها با ارزش نبوده و آنها را از ابراز ایده ها باز دارد. در واقع سکوت سازمانی، فرایند سازمانی نا کارامدی است که باعث هدر رفتن تلاش ها و هزینه ها می شود و می تواند شکل های مختلفی از جمله سکوت جمعی در جلسات, سطوح پایین مشارکت در طرح پیشنهادها، سطوح پایین صدای جمعی و غیره باشد سکوت سازمانی منجر به انگیزش پایین , نارضایتی و سطح پایین تعهد , ایجاد استرس و بدبینی وعقب نشینی میان کارکنان شود . سکوت سازمانی می تواند مانع نوآوری شود چون کارکنان در بیان اعتقادات و نظرات خود احساس آزادی نمی کنند و حتی مانع تصمیم گیری درست و به وجود آمدن استراتژی هم می شود.